pateikti

pateikti
1 pateĩkti, -ia (pàteikia), pàteikė K, Rtr, NdŽ 1. tr. parūpinti, įtaisyti: Buvo… pateiktas balnas ir šlajikės BM330(Šv). Varnių katedros bažnyčią pagrindė akminimis arba marmurais, tai pačiai pateikė gražius vargonus M.Valanč. | prk.: Buvo mergai vaiką pateĩkęs DūnŽ. | refl. tr.: Pasiteĩkusi vaiką – šlovė prasta DūnŽ.malonėti ką duoti: Ana gabalą męsos man pàteikė, t. y. davė J. Jis mums knygelę pateiks J. Ar nepateiktái man vytuškų? Lp. 2. tr. duoti kam ką susipažinti: Komisija pàteikė naują sutarties projektą 1. Keliauninkas pateikė įdomių kelionės įspūdžių . Panašių pavyzdžių galima pateikti ir daugiau . Fizikos uždavinių sąlygos gali būti pateikiamos įvairiais būdais .įduoti, įteikti: Pareiškė savo pretenzijas nukentėję piliečiai, pateikė ieškinius per kratas apgrobti bei nuskriausti valstiečiai A.Vien. Pateikusiems pažymėjimą daroma nuolaida . 3. tr. M paruošti, pagaminti, patiekti (ppr. valgyti): Tada ji pàteikė jam tuos pietus Nm. Pateĩkti kam valgyti J.Jabl. Nesugeba vyrui ir doros sriubos pateikti . | refl. tr., intr.: Žiemai pasiteikia maisto: žirnių, svogūnų ir bulbių Blv. Reikėjo šiek tiek pasiteikti, pasiruošti tinkamai viešnias priimti LzP. Pasiteĩkę [į vestuves] atvažiavo, labai gražiai susitaisę Krš. 4. refl. pasirengti, pasiryžti ką daryti: Abraomas buvo pasiteikęs atiduoti Dievui savo vienaitį sūnų I. Pavargėlė motina… pasiteikė elgetauti, eidama par sodas ir gyvenimus turtingųjų IM1864,25. 5. refl. susitvarkyti, pasidaryti: Dabar valdžia kiteip pasìteikė Tl. 6. intr. BB2Moz5,8, Sut stengtis įgyti palankumą, gerintis, pataikauti. | refl. NdŽ: Aš pasìteikiau jam, t. y. įsimalonėjau J. Sūnus viršininkam pasìteikė, tai darbą gerą turi Mrc. Jau jei tu mane padarei vyresniuoju, tai gali man dar kitu kuom pasiteikti M.Katk. 7. refl. NdŽ pasidaryti geros nuotaikos. 8. refl. pasitaikyti, atsitikti: Kad blogas oras atsimetėtų, o geras pasiteĩktų savaime, suskaityk dvylika plikių (juok.) Švnč. 9. refl. tr. pasiteikti: Ta pasiteikė savo draugininkes I. \ teikti; apteikti; įteikti; išteikti; nuteikti; pateikti; perteikti; priteikti; suteikti; užteikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • pateikti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pateikti kam nors parengtus duomenis arba informaciją. Pavyzdžiui, parašyta programa gali būti pateikiama tinklu kitam kompiuteriui kompiliuoti, tinklalapyje užpildyta anketa – jos prašiusiai… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • pateikti — 2 pateĩkti, ia, pàteikė, pateikti LVIII120, NdŽ 1. žr. pateigti 3: Pamokslą pateĩkti KŽ. 2. žr. pateigti 4: Nėkus pateikė Slnt. Nemokam daug pateikti KlbXV131(Klp). teikti; įteikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pateikti — patei̇̃kti vksm. Patei̇̃kti pavyzdžių̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pateikti — pateĩkti, pàteikia, pàteikė Mrk žr. pateikauti: Kada gi aš pàteikiu – užimtas ir užimtas Lp. Per šienapjūtę arkliai pàteikia, tik patys neturime laiko Ndz. Galėsite važiuoti – mano vežimas pàteikia Ndz. Dabar pàteikiame, galėsime jūsų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • leidimas pateikti rinkai — statusas Aprobuotas sritis visuomenės sveikata apibrėžtis Nacionalinis arba Bendrijos leidimas pateikti rinkai. trumpoji forma leidimas atitikmenys: angl. authorisation ryšiai: dar žiūrėk – Bendrijos leidimas pateikti rinkai dar žiūrėk –… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Bendrijos leidimas pateikti rinkai — statusas Aprobuotas sritis visuomenės sveikata apibrėžtis Administracinis veiksmas, kuriuo Komisija suteikia teisę Bendrijos teritorijoje arba tam tikroje jos dalyje pateikti rinkai biocidinį produktą ir jį naudoti. trumpoji forma Bendrijos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • nacionalinis leidimas pateikti rinkai — statusas Aprobuotas sritis visuomenės sveikata apibrėžtis Administracinis veiksmas, kuriuo valstybės narės kompetentinga institucija suteikia teisę savo teritorijoje arba tam tikroje jos dalyje pateikti rinkai biocidinį produktą ir jį naudoti.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pateiktinis — pateikti̇̀nis, pateikti̇̀nė bdv. Pateikti̇̀nis vèkselis, čèkis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pateiktinė — pateikti̇̀nis, pateikti̇̀nė bdv. Pateikti̇̀nis vèkselis, čèkis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • submit — pateikti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pateikti kam nors parengtus duomenis arba informaciją. Pavyzdžiui, parašyta programa gali būti pateikiama tinklu kitam kompiuteriui kompiliuoti, tinklalapyje užpildyta anketa – jos… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”